MY, EUROPEJCZYCY!


RUCH SPOŁECZNO - POLITYCZNY

ZALĄŻEK PRZYSZŁEJ PARTII JEDNOŚCI EUROPY  (2022r.)
STRONA GŁÓWNA PROGRAM UMIEJSCOWIENIE DOŁĄCZ KONTAKT


KONTAKT Z NAMI

 

kontakt (@) MyEuropejczycy.org


przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z naszą polityką prywatności:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Terminy używane na poniższej stronie, odnoszące się do całości serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.MyEuropejczycy.org, to: Portal (rozumiany jako wszystkie strony www serwisu, serwer www oraz ew. serwer pocztowy), Użytkownik (rozumiany jako osoba korzystająca z serwisu) oraz Administrator (rozumiany jako podmiot zarządzający serwisem i jego treścią oraz podmiot zarządzający danymi osobowymi i danymi pozostałymi dotyczącymi Użytkownika i jego aktywności na Portalu).

Administratorem jest Stowarzyszenie Wspólnota Radości Życia, 41-200 Sosnowiec, ul. 1 Maja 31, e-mail: wspolnotaradosci(at)poczta. fm.

Administrator poprzez Portal gromadzi następujące dane Użytkowników: 1. Dane pozostawione przez system infomatyczny Użytkownika związane z logami systemowymi (np. adres IP, lokalizacja ogólna, ew. rozdzielczość ekranu, przeglądarka, itp.). Dane te nie służą szczegółowej identyfikacji Użytkownika, a są wykorzystywane przez Administratora jedynie do celów statystycznych. Administrator używa również statystyk odwiedzin Portalu dostarczonych przez firmę Webmedia, 01-771 Warszawa, ul. Broniewskiego 24 lok. 124. Portal nie stosuje technologii "cookies". 2. Dane podawane przez Użytkownika w ramach jego dobrowolnego kontaktu z Administratorem (korespondencja wysłana na adres e-mail Administratora podany na stronie 'Kontakt').

Użytkownik w momencie kierowania do Administratora korespondencji e-mail oraz wszelkiej innej zawierającej dobrowolnie podawane przez siebie dane osobowe dotyczące swojej osoby, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Administratora.

Administrator przetwarza dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkowników, a w szczególności: adres e-mail, imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, województwo, kraj, nr telefonu. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu bieżącej i przyszłej komunikacji z Użytkownikami w zakresie dotyczącej tematyki portalu, a także z nią związanej. Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich.

Użytkownik, który przekazał Administatorowi swoje dane osobowe ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do skorzystania z możliwości przeniesienia danych.

ROZWIŃ / ZWIŃ

www.MyEuropejczycy.org

www.facebook.com/MyEuropejczycy

Twitter - niebawem

Pozostałe adresy:

www.KosciolRadosciIstnienia.org

www.ChurchJoyExistence.org

www.facebook.com/KosciolRadosciIstnieniaStowarzyszenie  Wspólnota  Radości  Życia
PL 41-200 Sosnowiec, ul. 1 Maja 31
NIP: 6443525957; Regon: 366573092
Konto:   46 1600 1462 1838 6135 4000 0001   (BGŻ BNP Paribas O. w Katowicach)

www.KosciolRadosciIstnienia.org/stowarzyszenie

2020 - MY, EUROPEJCZYCY!