MY, EUROPEJCZYCY!


RUCH SPOŁECZNO - POLITYCZNY

ZALĄŻEK PRZYSZŁEJ PARTII JEDNOŚCI EUROPY  (2022r.)
STRONA GŁÓWNA PROGRAM UMIEJSCOWIENIE DOŁĄCZ KONTAKT

Europa, jako już dzisiaj ojczyzna nasza oraz ojczyzna pokoleń naszych dzieci i wnuków, musi być miejscem bezpiecznego i godnego życia dla wszystkich Europejczyków.

   Celem Ruchu My, Europejczycy!, a następnie Partii Jedności Europy jest pomoc nam wszystkim w uczynieniu z Europy miejsca bezpiecznej i przyjaznej egzystencji dla wszystkich mieszkańców naszego kontynentu chcących wspólnie tworzyć i wartościowo rozwijać Unię Europejską.

   Biorąc pod uwagę pojawiające się obecnie w Unii Europejskiej zagrożenia - kryzys demograficzny, zalew uchodźców i imigrantów ekonomicznych, brak chęci asymilacji z Europejczykami imigrantów islamskich, Brexit, tendencje nacjonalistyczne, chwiejność strefy euro, negatywna aktywność Rosji, oziębienie stosunków z USA, niedawna wojna w Syrii, niepewna sytuacja w Turcji i Iranie, i inne - konieczne jest szybkie, wspólne ratowanie dziedzictwa wyjątkowych kilkudziesięciu lat pokoju i współpracy europejskiej oraz szukanie mądrych kompromisów w planowaniu dalszego istnienia wspólnej Europy.


Ruch My, Europejczycy! i Patia Jedności Europy to zarówno:

  • nowoczesność - otwarta edukacja, otwarta nauka, wyrównywanie praw wszelkich mniejszości, otwartość na zmiany i rozwój służące współczesnemu człowiekowi i jego człowieczeństwu, walka z religijną manipulacją i irracjonalnymi religijnymi przesądami chrześcijaństwa oraz islamu (tam gdzie skażają one sobą wspólną przestrzeń publiczną),
jak i
  • wartości naturalne i tradycyjne - w centrum naszej troski jest człowiek i naturalne wartości istnienia dające nam wszystkim radość i spełnienie: nasze człowieczeństwo, rodzina, dzieci, godna praca, godny zarobek, wartościowe spełnianie czasu wolnego, dzielenie się z innymi swoim potencjałem, działanie dla dobra wspólnego, pomoc innym.
4 FILARY POLSKI I EUROPY,

o które zamierzamy walczyć, to:

RODZINA, BEZPIECZEŃSTWO, WOLNOŚĆ, GODNOŚĆ
RODZINA

Bez rodziny i naturalnego przyrostu rdzennych mieszkańców tak Polski, jak i całej Europy, nie ma mowy o bezpieczeństwie zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym
BEZPIECZEŃSTWO

Bez bezpieczeństwa wolność nie ma sensu.
Co z tego, że jesteś wolny/a, jeżeli za chwilę... zginiesz?
WOLNOŚĆ

Bez wolności nie ma szans na życie godne
GODNOŚĆ

Bez godności nie ma szans na Radość istnienia
MY, WSZYSCY


MY, EUROPEJCZYCY!

To proste - zmieńmy nasz świat! Nikt za nas lepiej tego nie uczyni

Polska nie obejdzie się bez Europy, ale Europa bez Polski już tak

2020 - MY, EUROPEJCZYCY!